Σκίτσα & Αντικείμενα Πινακοθήκης / Αίθουσα Κώστα Δημητριάδη του Αθηναιογράφου

Μια σειρά έργων, επίπλων, βιβλίων και αντικειμένων που κοσμούσαν αστικά σπίτια.

(Συλλογές: Ευάγγελου Ιωαννίδη, Κώστα Δημητριάδη του Αθηναιογράφου)