Μητς Μήτσης
Συγγραφέας, Λαογράφος, Ποιητής, ο Προγονολάτρης 

Ιδρυτής & Δωρητής Λαογραφικού Μουσείου, Βιβλιοθήκης, Πινακοθήκης.

Τα βιβλία του παραχωρούνται δωρεάν στις βιβλιοθήκες φορέων. Τα χρήματα από την πώληση των βιβλίων του, στις παρουσιάσεις, δίδονται στο φορέα που τις διοργανώνει.


Τηλ: 210 89 61 167  
Κιν : 6977 60 78 51  

Email: mitsmitsis.gr@gmail.com