Σαμαντάκας


Ο χορός "Σαμαντάκας" ή "Οσμάν Τάκας".
Μητς Μήτσης - Σανατάκας