Σκίτσα & Αντικείμενα Πινακοθήκης / Αίθουσα Ευάγγελου Ιωαννίδη