Τα Παιδάκια της Απείρου Χώρας


  • Σελίδες 176
  • 9 Διηγήματα, 1 Ποίημα
  • Το πρώτο διήγημα "Η Ονομασία", επιλέχθηκε από το σύλλογο "Φίλοι του Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη" και το συμπεριέλαβαν στην έκδοση του βιβλίου "Παράθυρο στην Παράδοση". 
  • Σε επόμενη έκδοση συμπεριέλαβε κείμενο που έγραψε ο Μητς Μήτσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Γ.Δροσίνη.
Μητς Μήτσης - Τα Παιδιάκια της Απείρου Χώρας