Μητς Μήτσης - Συγγραφέας, Λαογράφος, Ποιητής, ο Προγονολάτρης

Μητς Μήτσης

Συγγραφέας, Λαογράφος, Ποιητής, ο Προγονολάτρης

Ιδρυτής & Δωρητής Λαογραφικού Μουσείου, Βιβλιοθήκης, Πινακοθήκης.


Τα βιβλία του παραχωρούνται δωρεάν στις βιβλιοθήκες φορέων. Τα χρήματα από την πώληση των βιβλίων του, στις παρουσιάσεις, δίδονται στο φορέα που τις διοργανώνει.


Τηλ: 210 8961167

Κιν: 6977 607851