Τα Παιδάκια της Απείρου Χώρας


  • Σελίδες 176

  • 9 Διηγήματα, 1 Ποίημα

  • Το πρώτο διήγημα "Η Ονομασία", επιλέχθηκε από το σύλλογο "Φίλοι του Μουσείου Γεωργίου Δροσίνη" και το συμπεριέλαβαν στην έκδοση του βιβλίου "Παράθυρο στην Παράδοση".

  • Σε επόμενη έκδοση συμπεριέλαβε κείμενο που έγραψε ο Μητς Μήτσης για τον εορτασμό των 100 χρόνων του Γ.Δροσίνη.