Σκίτσα & Αντικείμενα Πινακοθήκης / Αίθουσα Ευάγγελου Ιωαννίδη

Σκίτσα & Αντικείμενα Πινακοθήκης / Αίθουσα Ευάγγελου Ιωαννίδη