Σκίτσα & Αντικείμενα Πινακοθήκης / Αίθουσα Κώστα Δημητριάδη

Πινακοθήκη - Βιβλιοθήκη / Αντικείμενα

Μια σειρά έργων, επίπλων, βιβλίων και αντικειμένων που κοσμούσαν αστικά σπίτια.


(Συλλογές: Ευάγγελου Ιωαννίδη, Κώστα Δημητριάδη του Αθηναιογράφου)